Loading

Greece is a traditional maritime nation as shipping is probably the oldest form of Greek occupation and has been a key part of economic activity since antiquity. Greece has been at the top of the ship access ranking for centuries. This proves its eternal connection with the sea.

In this article you will learn:

 • what are marine resources
 •  principles of their acquisition
 •  what is their use

What are marine resources?

Marine resources are all organisms living in the seas and natural resources that can be used by humans. The marine resources include fish and seafood that can be caught. This field is fishing. Hand in hand with catching fish is their breeding, called aquaculture, the variety of which takes place in the sea is mariculture. It is breeding in special structures for fish and other gifts of the sea. Popular fish are mackerel and sardines, as well as shrimp. The farmed species are sea bream, sea bass, rainbow trout and clams. This country is a world producer of mussels that are grown in the northern parts of the Aegean Sea. Unfortunately, due to climate change (increased air temperature), their number has been decimated in recent years compared to previous years. In addition to living organisms, natural resources in the form of crude oil and natural gas are also exploited in Greece. Unfortunately, due to various political complications, these deposits cannot be fully exploited and only meet 5% of the demand.

What are the rules for the exploitation of marine resources?

The riches of the seas should be exploited in a sustainable manner so as not to disturb the populations of different species, and wisely in the case of natural resources. Greek law governs the advancement of resource extraction. This law covers conservation, resource management, limiting environmental impacts from fishing, oil and gas extraction, fishing fleet efficiency, aquaculture control, organization of sales markets and international relations.

What is the impact of the European Union?

 In addition to the national law in Hellas, the law of the European Union is also in force, resulting from the presence of this country in the ranks of this organization. It lays down the necessary measures to reduce the fishing mortality rate and the environmental impact of fishing. In the event of a serious threat to the ecosystem or for the protection of these resources, the European Commission and other Member States can intervene. Thanks to the above rules and legal regulations, ecosystems are not too strained, and the Greek economy can benefit from them.

What is the use of marine resources?

The gifts of the sea that are obtained in Greek waters are primarily used in gastronomy as an ingredient of local dishes. These riches are also used in other industries, such as the food, pharmaceutical and cosmetic industries, and natural resources – in the energy sector. Greece was the leading producer with over 120,000 tonnes before the crisis began in 2008. Even since this event, the country is a significant world producer with an annual production of 110,000 tonnes of fish. As much as 2% of the main exports of this country are fresh or frozen fish. In 2015. as much as 78% of Mediterranean marine fish produced in Greece was exported to 32 countries and the rest was used within the country.

Parki narodowe na terenie Hellady

Na terenie całej Grecji znajduje się 12 parków narodowych, są to:

 • Park Narodowy Parnasu,
 • Park Narodowy Parnitha,
 • Park Narodowy Samaria,
 • Park Narodowy Vikos-Aoos,
 • Park Narodowy Ainos,
 • Park Narodowy Sounio,
 • Park Narodowy Oeta,
 • Park Narodowy Prespy,
 • Park Narodowy Zakintos,
 • Park Narodowy Alonissos.
 • Park Narodowy Olimp,
 • Park Narodowy Gór Pindos.

W tym dwa ostatnie parki znajdują się na terenach górskich.

Najwyższy masyw górski w Grecji – Olimp – siedziba bogów

Najwyższym szczytem w Grecji jest Mitikas, położony na masywie górskim Olimpu. Mierzy on 2918 m.n.p.m. Sąsiaduje on z trzema innymi wierzchołkami Olimpu: Skolio (2912 m), Stefani (2909 m) i Skala (2866 m). Pierwszego udokumentowanego wejścia na szczyt dokonali Daniel Baud-Bovy i Frederic Boissonnas oraz prowadzący ich Christos Kakalos w 1913 roku.

Clever electricity management is not only ecological, but also economical. Energy bills can really surprise and become a huge burden on the household budget. Among the many methods, it is worth choosing those that will be easiest to introduce in life everyday. Learn more about how do it.

Using daylight!

The best way to save money is to use daylight. It is worth organizing space in your home to best light the rooms. If you work at home at a computer, place your desk next to the window. In that you will guarantee greater access of light to the workplace.

Turning off the lights!

Many of us forget about a simple habit that helps saving energy. Unfortunately, we easily ignore the fact of turning off the light in rooms where there are no household members. It is worth paying attention to this habit, which will help us save electricity.

Energy-saving bulbs!

The third way to save electricity is to replace the bulbs with those that consume less electricity. Although energy-saving bulbs are slightly more expensive than decent ones, they consume less electricity. Replace such bulbs start from the places where you light most often.

Disabling unused equipment from switch! 

Did you know that unused equipment very often continues to draw electricity? Therefore, turning off equipment that we do not use is very important. Try not to use standby mode. Although it’s very convenient, the console or laptop will start in a few seconds, the financial benefits of completely turning off the device will compensate you for temporary discomfort.

In short:

 • A good way to save energy is to invest in appropriate lighting.
 • In that the proper use of devices, we can save electricity at home.
 • Saving electricity also helps to protect the environment.

What bill subsidies are available?

Households can apply for subsidies to recompensate for increases. In 2022, it is especially an “energy supplement”. The surcharge can range from 20 PLN up to 1437.50 PLN.

Ways to save without changing your habits:

An interesting way to save money is to choose the proper electricity tariff. We distinguish two tariffs: night – it could be helpful when you heat the house with electricity or have an electric car; weekend – it is useful in the event that we consume more energy on Saturdays and Sundays.

When we save electricity, it does not need to be produced in larger and larger quantities, in that we pollute our environment less. For lower electricity consumption, we pay smaller bills, i.e. we save both our money and electricity.

solar panels

W jaki sposób tak właściwie wykorzystywana jest energia słoneczna?

Energia słoneczna wykorzystywana jest przez ludzi za pomocą paneli słonecznych.  Są one skonstruowane z połączonych ze sobą ogniw słonecznych, najczęściej wykonanych z krzemu. Aktualnie bardzo często rozważany jest montaż paneli słonecznych w gospodarstwach domowych. Aby przybliżyć ten temat porównamy działanie paneli słonecznych w Polsce i Grecji.

Porównanie udziału energii słonecznej w całkowitej produkcji energii w Polsce

Energia słoneczna

1%
Woda

2%
Inne

2%
Biomasa/biogaz

5%
Wiatr

10%
Gaz ziemny

10%
Węgiel brunatny

24%
Węgiel kamienny

46%

Dane Agencji Rynku Energii na rok 2020

Koszty montażu i użytkowania paneli słonecznych w Polsce, a w Grecji

179

Polska (EUR)

60

Grecja (EUR)

Średnie ceny w Polsce i Grecji wynoszą odpowiednio 179 i 60 euro za jedną megawatogodzinę. Na podstawie danych z grudnia 2021 roku. W Polsce od ostatnich kilku lat pojawia się coraz więcej dofinansowań, szczególnie z Unii Europejskiej, które znacząco obniżają koszty montażu paneli fotowoltaicznych.

Sample Text

Dofinansowania fotowoltaiczne w Polsce i w Grecji

Dofinansowania pochodzące z Unii Europejskiej w Polsce są zdecydowanie większe niż te w Grecji. Wynoszą one od 13% do 20% w przypadku Polski, natomiast dla Grecji jest to ok. 10% ceny całkowitej kosztu montażu paneli słonecznych.

Przykładowe firmy świadczące usługi fotowoltaiczne na terenie Polski i Grecji

Polska

 • Helio Expert S.A.  (jeden z liderów na rynku fotowoltaiki i pomp ciepła)
 • Polenergia Fotowoltaika
 •  Sunday Polska

Grecja

 • Amerykański Third Point Gas
 • Qatar Petroleum International (QPI) 
 • GEK TERNA

Coraz częściej pojawiają się też oczuści

Stale zwiększająca się popularność i udział energii słonecznej w całkowitej produkcji energii powoduje pojawienie się licznej fali oszustw. Z racji tego że ten temat nie został jeszcze do końca zgłębiony przez większość ludzi, oszuści wykorzystują niewiedzę i naiwność społeczeństwa w tej dziedzinie. Przestępcy w nielegalny sposób pozyskują nasze dane, które później wykorzystują do kontaktu ze swoimi ofiarami. Następnie przedstawiają nieświadomym osobom bardzo korzystne oferty montażu paneli fotowoltaicznych, często naiwne osoby bez większego zastanowienia podpisują umowy z oszustami, płacąc oszustom cześć kwoty, po czym znikają z pieniędzmi bez śladu.

Mądre gospodarowanie prądem jest nie tylko ekologiczne, ale i oszczędne. Rachunki za energie potrafią naprawdę zaskoczyć i stać się dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Spośród wielu metod, warto wybrać te, które najłatwiej będzie wprowadzić w codziennym życiu. Dowiedz się więcej, jak to zrobić.

Wykorzystywanie światła dziennego!

Najlepszym sposobem na zaoszczędzenie jest wykorzystanie światła dziennego. Warto zorganizować przestrzeń w swoim domu, by jak najlepiej doświetlić pomieszczenia. Jeśli pracujesz w domu przy komputerze, ustaw biurko przy oknie. Dzięki temu zagwarantujesz większy dostęp światła do miejsca pracy.

Wyłączanie światła!

Wielu z nas zapomina o prostym nawyku, który pomoże zaoszczędzić energię. Niestety łatwo pomijamy fakt gaszenia światła, w pomieszczeniach, gdzie nie przebywają domownicy. Warto zwrócić uwagę na ten zwyczaj, który pomoże nam w zaoszczędzeniu prądu.

Żarówki energooszczędne!

Trzecim sposobem na zaoszczędzenie prądu, jest wymiana żarówek na takie, które mniej go pobierają. Choć żarówki energooszczędne są nieco droższe od zwykłych, zużywają mniej prądu. Wymianę takich żarówek zacznij od miejsc, gdzie palisz światło najczęściej.

Wyłączanie nieużywanego sprzętu z kontaktu! 

Czy wiesz, że nieużywany sprzęt bardzo często dalej pobiera prąd? Dlatego wyłączanie sprzętów, z których nie korzystamy jest bardzo ważne. Staraj się nie używać trybu czuwania. Chociaż to bardzo wygodne, konsola czy laptop uruchomi się w kilka sekund, korzyści finansowe związane z całkowitym wyłączeniem urządzenia wynagrodzą Ci chwilowy dyskomfort.

W skrócie:

 • Dobrym sposobem na oszczędzanie energii jest inwestycja w odpowiednie oświetlenie.
 • Dzięki odpowiedniemu korzystaniu z urządzeń możemy zaoszczędzić prąd w domu.
 • Oszczędzanie prądu pomoże również w ochronie środowiska naturalnego.

Jakie są dostępne dopłaty do rachunków?

Gospodarstwa domowe mogą składać wnioski o dopłaty, które mają rekompensować podwyżki. W 2022 roku jest to szczególnie “dodatek energetyczny”. Dopłata może wynieść od 20 aż do 1437,50 zł.

Sposoby na oszczędzanie bez zmiany nawyków:

Dobrym sposobem na zaoszczędzenie jest dobranie odpowiedniej taryfy prądu. Wyróżniamy dwie taryfy: nocna – może być ona pomocna, gdy ogrzewasz dom prądem lub posiadasz samochód elektryczny; weekendowa – jest on przydatna, w przypadku, gdy zużywamy więcej energii w soboty i niedziele.

Gdy oszczędzamy prąd, nie trzeba go produkować w coraz większych ilościach, dzięki czemu mniej zanieczyszczamy nasze środowisko. Za mniejsze zużycie prądu płacimy mniejsze rachunki, czyli oszczędzamy i nasze pieniądze, i energię elektryczną.

Grecja jest tradycyjnym narodem morskim, ponieważ żegluga jest prawdopodobnie najstarszą formą zajęcia Greków i od starożytności jest kluczowym elementem działalności gospodarczej. Grecja zajmuje od wieków najwyższe miejsca w rankingu dostępu do statków. Świadczy to o jej odwiecznym powiązaniu z morzem.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym są zasoby morskie
 • zasady ich pozyskiwania
 • jakie jest ich wykorzystanie


Read More

Our natural environment is still in terrible condition. One of main problems is littering caused by an increasing consumerism in many countries (including Greece). We – authors of this article – asked the Greek a few questions about issues like waste sorting or plastic recycling. We wanted to see how good their knowledge of those problems is. Following this article, you’ll learn more about results of this survey and implications we made of it.

Methods of collecting data

Our survey consisted of five simple questions we asked people met on streets of Larisa – one of the largest cities in central Greece. We took care of finding diverse statistical sample by choosing people of different gender from different age groups. Among answerers. Even though we had problems caused by language barrier, citizens of Larisa were eagerly answering our questions. 

Results of our survey

Results of our survey definitely aren’t optimistic. At the beginning, answerers estimated their knowledge of recycling. Opinions were very different. The most common were answers between 5 and 8. Plastic bottle needs between 100 and 1000 years to decompose but only 4 out of 15 asked gave answer from that range. The most common answer was “10” – three answerers gave this number. On second place there were two answers with an equal amount of votes – “20” and “100”. We can clearly see that the Greek tend to underestimate an amount of time necessary for natural environment to get rid of waste. Only one out of all answerers knew where an empty milk carton should be thrown away even though two out of three declared that they’re sorting trash, which is very worrying. It’s worth mentioning that people who answered correctly to our questions tend to overestimate their knowledge, while people rating it very high often had all their answers incorrect. At least, citizens of Larisa are aware of the problem as only one out of 13 found level of education in Greece about climate advanced enough.

Next steps

In this tough situation we should consider what should be done to end this climate crisis. In Greece, education seems to be the weakest link because even though most of the Greek are aware of this problem, they don’t understand the scale and don’t have enough knowledge to properly protect natural environment. Incorporating this education into compulsory lessons and launching an informational campaign would bring about positive results. Right now, the most important thing for Greek people to do is attempting to gain knowledge on their own to improve this terrible situation caused by the lack of knowledge. 

1 2 3 4 5