Loading

Wstęp

18 listopada 2021 roku przeprowadzaliśmy sondę uliczną w Larisie dotyczącą świadomości mieszkańców miasta na temat ekologii oraz zielonych źródeł energii.

Na początku tego opracowania chcielibyśmy krótko przedstawić cele badania oraz omówić wnioski.

mapa grecji larisa

Cele badania

Koncepcją sondażu było poznanie opinii mieszkańców Grecji na temat ochrony przyrody.

Umożliwiliśmy im również przedstawienie własnych uwag na poruszany temat.

Struktura ankiety

Zadaliśmy pięć następujących pytań:

1.       Czy korzystasz z energii słonecznej w codziennym funkcjonowaniu?

2.       Czy znasz jakieś odnawialne źródła energii?

3.       Czy segregujesz odpady?

4.       Czy popierasz budowę elektrowni atomowych w swoim kraju?

5.       W skali 1-10 jak oceniasz korzystanie z potencjału surowcowego odnawialnych źródeł energii w Grecji?

Omówienie wyników

Uzyskaliśmy 21 odpowiedzi na nasze pytania. Średnia wieku ankietowanych wynosiła 20 lat.
Większość ankietowanych stanowiły kobiety.

Energia solarna i jej popularność wśród Greków

Z sondażu wynika, że 9 osób wykorzystuje energię solarną.
Większość z nich przyznała, że są posiadaczami paneli słonecznych na dachach swoich domów.

Podstawowa wiedza, a może jednak nie aż tak bardzo…

61% Greków stwierdza, że zna co najmniej 3 odnawialne źródła energii.

“Wie to prawie każda nacja –
najważniejsza segregacja.”

W aspekcie segregacji odpadów społeczność grecka jest zgodna.
Przeważyła tutaj odpowiedź twierdząca.
18 osób, co daje nam aż 86%, zadeklarowało się, że segreguje odpady.
Jest to najprostsza forma odpowiedzialności społecznej w sprawie ochrony środowiska.

A może chcielibyśmy spróbować czegoś nowego…?

Pytanie, które wzbudziło najwięcej kontrowersji dotyczyło budowy elektrowni atomowych na terenie Hellady. Z danych wynika, że minimalna większość licząca 57% wszystkich ankietowanych nie podziela pomysłu budowy elektrowni jądrowych. Celem zadania tego pytania była chęć poznania podejścia Greków do wykorzystania zaawansowanej technologii dotychczas niewykorzystywanej w kraju.

A jak widzisz to Ty?

Analizując dane opisujące wykorzystanie potencjału surowcowego odnawialnych źródeł energii w Grecji można dojść do wniosku, że opinia nie jest jednoznaczna.
Kontrastowały ze sobą stosunkowo niskie jak i bardzo wysokie oceny.

Uwagi własne osób ankietowanych

Szczególne znaczenie dla wiarygodności ankiety ma wsłuchanie się w głos osób biorących czynny udział w badaniu. Mieszkańcy chcieli rozwinąć swoją wypowiedź na temat budowy elektrowni atomowych. Zdania były podzielone. Część uważała, że taka forma otrzymywania energii jest lepsza dla środowiska, bardziej wydajna, natomiast reszta obawiała się niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą tak ryzykowne przedsięwzięcie. 

Końcowe wnioski

Na podstawie przeprowadzonej przez nas ankiety, możemy zaobserwować w jakich aspektach Grecy są niemal jednomyślni, a w jakich zaś ich poglądy są rozbieżne.
Jak widać, najbardziej dzielące pytanie dotyczyło wykorzystywania energii atomowej. Dlaczego? Powodów może być wiele. Przede wszystkim jest to obawa przed wybuchem jądrowym. Usłyszeliśmy jednak też liczne głosy, które mówiły, że ich zdaniem Grecja ma możliwości, aby używać wielu innych źródeł energii. Sami Grecy stwierdzali, że potencjał surowcowy niekoniecznie jest w pełni wykorzystywany. Tutaj warto wspomnieć, że aż 40% energii w Grecji pochodzi ze słońca. Mieszkańcy wspólnie jednak opowiadali się za sprawą recyklingu i deklarowali, że sami segregują odpady. W ciągu ostatnich lat coraz częściej porusza się temat stale pogarszającego się stanu planety Ziemi.

Cieszymy się wiec, że Grecy chętnie brali udział w sondzie pokazując tym samym, że jej dobro nie jest im obojętne.

At the beginning of November, in one of the high schools in Sieradz, we conducted an anonymous survey to check knowledge of the environmental protection. Almost 200 people took part in it and results of the poll are surprising (read to the end).

Climate changes- school community’s knowledge

We started the survey by asking respondents how they rate their knowledge of climate changes. Most of them (almost 60%) described their knowledge as average. Quite a lot of participants replied that their knowledge was at a high level (about 32% of people) and only 8% of them claimed that their knowledge in this area was poor.

The mistakes of society

There were many different questions in the field of ecology in the survey. We mainly referred to problematic issues and frequently made mistakes disadvantageous for the environment. We asked the students, e.g. how often they segregate waste, leave open taps, lights turned on and chargers and power adapters in the socket. In most cases, they describe their actions as preventing the degradation of nature. However, they believe that people and their actions on Earth are the most responsible for climate changes.

How to take care of the environment?

Our main goal was to find out how, according to the respondents, people should protect the environment. Their responses mainly referred to activities that they themselves can undertake and propagate in their households and surroundings. Examples of the proceedings they have proposed are:

waste segregation

• saving water and energy

• reduction of plastic consumption

• using of bicycles and public transport instead of cars and planes

• increasing students’ awareness of climate changes in schools

Is the meat reduction in the diet important for the climate?

We asked in the survey: Will less meat consumption have a positive effect on climate change? Almost 50% of the respondents said that this is a significant issue in the fight for the environment and they are absolutely right! Few people know that meat production causes the emission of methane, carbon dioxide and nitrous oxide, each of which has a negative impact on the climate. Interestingly, almost 15% of global greenhouse gas emissions are gases produced during the digestive processes of farm animals (mainly cattle and sheep). However, beef and dairy production cause 65% of all derived from farm animals emissions.

Education of young people

Despite the upward trend in the knowledge of climate change among students, their knowledge base is still incomplete. We have to strive to broaden horizons and increase the knowledge of this topic, especially among young people, on whom the fate of our planet depends the most. What makes us content is that young people are aware of the seriousness of the drastic situation in which we are. We have to remember that we only have one Earth and we must all take care of it!

Although climate changes are a popular plot, not many of us can name examples of organizations which work for the environment. Results of the street survey show that the majority of people knows from 0 to 2 pro-ecologic organizations. Additionally as much as 70% respondents rate the government’s policies in the topic of ecology as insufficient. 

So here come the questions:

·       What climate-related ventures do we have in Poland ?

·       What organizations of this type work in Greece ?

·       How can we support them ?

Who is responsible for climate activities in Poland ?

Pro-ecologic non-governmental organizations can be divided into those from Poland and affiliates of international ventures. All those institutions are associated as Koalicja Klimatyczna.

Associations created in Poland

·       Fundacja Aeris Futuro

This non-profit stands out especially with two projects:

Donational program „Czas na las” – financial and meritoric support of programs connected with forestation, which until now caused  in total 160 thousand trees being planted.

Climathon – worldwide 24-hour marathon promoting activities in the field of sustainable living

 

·       Klub Gaja

One of the oldest associations protecting natural habitats and animal laws in Poland. It is the first Polish climate organization which has its affiliate in western Europe – Club Gaia UK.

 

·       Alarm Smogowy

Social movement popagating the prevention of air pollution in Poland. It unites 38 local subjects.

International affiliates working in Poland

·       WWF

One of the most well-known international organizations protecting the nature. In Poland it also conducts pro-ecological activities.

 

·       Greenpeace

An organization prioritizing protection of forests, bees and sustainable agriculture.

 

·       Youth Strike for Climate

An international initiative of students within which climate strikes and educational actions are organized.

 

·       United Nations Global Compact Network Poland

This organization sets the idea of sustainable development in business as its aim. It collaborates with many companies and interessants with the goal of creating a friendly world.

How do climate actions look like in Greece ?

Similar to Poland, Greek climate organizations are divided into those set up in Greece and international branches like WWF Greece or Greenpeace Greece.

Associations created in Greece

·       Ecological Movement of Thessaloniki

It is a Greek activists’ organization placed in Thessaloniki. Since 2002 it focuses mainly on the fight against genetically modified organisms.

 

·       Ecoweek

It is a private non-profit organization, which after the start in 2005 successfully broadens its international work. The mission of Ecoweek is raising awareness and then changing the habits for more ecological.

 

·       Environmental Centre ARCTUROS

From the Old-Greek „Guardian of the Bear” – this organization deals mainly with the protection of both brown bears and their habitat.

What comes next ?

Engaging in the activities of organizations (financial too), the number of which is constantly rising, or even creating our own ideas makes us the participants of the fight for a better future.

Jakie źródła energii są zielone?

Są to te, które korzystają z naturalnych źródeł. Najpopularniejsze to:

·         Słońce

·         Wiatr

·         Woda

·         Rozszczepienie jądrowe

·         Źródła geotermalne

·         Biomasa

·         Biopaliwa

Wiatraki

Dlaczego powinniśmy używać zielonych źródeł energii?

Od początku rewolucji przemysłowej klimat naszej planety stacza się po równi pochyłej od uwalnianych przez ludzkość gazów cieplarnianych. Zdecydowanie – jeśli nie zmienimy aktualnych trendów kryzys, jaki teraz przeżywamy, zniszczy naszą planetę. Produkcja energii elektrycznej produkuje 758 g/kWh CO2 w Polsce oraz 210 w Grecji. Zmiana naszej infrastruktury pod wprowadzenie dobrej dla środowiska produkcji energii jest jednym z najprostszych sposobów drastycznego zmniejszenia naszego śladu węglowego.

Farma paneli fotowoltaicznych

Plusy i minusy poszczególnych zielonych elektrowni.

Panele fotowoltaiczne

Plusy:

·         Nielimitowany zasób światła słonecznego

·         Brak zanieczyszczeń

Minusy:

·         Nie generują elektryczności w nocy oraz podczas złej pogody.

·         Są droższe w porównaniu z innymi źródłami

·         Zajmują dużo miejsca aby wygenerować znaczącą ilość energii.

 

Turbiny wiatrowe

Plusy:

·         Brak zanieczyszczeń

·         Nie wymagają znacznego nadzoru

·         Względnie niedrogie w budowie

Minusy:

·         Zależne od warunków naturalnych

·         Produkują hałas

·         Mogą być niebezpieczne dla ptaków oraz dzikiej przyrody

·         Zajmują dużo miejsca

 

Turbiny wodne

Plusy:

·         Woda nie powoduje zanieczyszczeń

Minusy:

·         Wymagają zbiornika wodnego

·         Mogą zagrażać środowisku

 

Reaktory atomowe

Plusy:

·         Elektrownie zajmują mało miejsca

·         Wydajne energetycznie

·         Niezawodne; nie są zależne od czynników zewnętrznych

·         Zależnie od używanego materiału są mniej podatne na wypadki

Minusy:

·         Odpady nuklearne

·         Tor i uran i nie są odnawialne

 

Elektrownie biomasowe

Plusy:

·         Biomasa jest czystsza od paliw kopalnych

·         Mogą działać bez przerwy

Minusy:

·         Mogą zatruwać powietrze

·         Zużywają dużo energii w produkcji

Mogą być zależne od sezonu

Sytuacja energetyczna w Grecji i Polsce.

Aktualnie w Polsce udział alternatywnych źródeł w produkcji energii stopniowo rośnie. Jest on co prawda dwa razy niższy od średniej unijnej, ale trzeba pamiętać, że nasza gospodarka opiera się na węglu i nie jesteśmy w stanie radykalnie zmniejszyć wykorzystania tego paliwa.

W Polsce najlepiej rozwija się wykorzystanie energii wiatrowej, najwięcej jest ich na Pomorzu, z uwagi na płaski teren i brak przeszkód terenowych. Energia słoneczna jest wykorzystywana na niewielką skalę, głównie dlatego, że nasze warunki naturalne nie są bardzo sprzyjające; mamy względnie mało dni słonecznych w roku. Podobnie jest z energią wód, nie rozwija się ona w ogóle ze względu na brak wysokich gór z dużymi rzekami.

W Polsce nie ma póki co elektrowni atomowych, chociaż planuje się budowę pierwszej w latach 2020-2030.

Udział produkcji energii w Polsce ze względy na źródła.

W Grecji energia wiatrowa jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form produkcji energii w Europie. W wielu częściach kraju wiatr wieje z prędkością średnią 8 m/s przez długi czas w roku. Energia słoneczna wykorzystywana jest prężnie, jako że na terenie Grecji słońce świeci intensywnie przez długi czas. Panele fotowoltaiczne są często umieszczone na dachach domów jednorodzinnych i są używane na potrzeby mieszkańców przybytku.

W Grecji nie ma żadnych elektrowni atomowych oraz nie planuje się ich budowy z uwagi na występowanie trzęsień ziemi.

Udział produkcji energii w Grecji ze względy na źródła.

Mimo że zmiany klimatu są popularnym tematem, niewielu z nas potrafi podać przykłady organizacji, które zajmują się działaniem na rzecz środowiska. Wyniki sondy ulicznej pokazują, że większość ludzi zna od 0 do 2 organizacji proekologicznych. Dodatkowo aż 70% respondentów ocenia działania rządu w zakresie ekologii za niewystarczające. 

Pojawiają się więc pytania:

·      Jakie przedsięwzięcia na rzecz klimatu mamy w Polsce ?

·      Jakie organizacje tego typu działają w Grecji ?

·      Jak je wspomagać ?

Kto odpowiada za działania klimatyczne w Polsce ?

Proekologiczne organizacje pozarządowe dzielą się na te wywodzące się z Polski oraz na filie przedsięwzięć międzynarodowych. Wszystkie te instytucje są zrzeszone jako Koalicja Klimatyczna.

Stowarzyszenia założone w Polsce

·       Fundacja Aeris Futuro

Ten non-profit wyróżnił się szczególnie dwoma poniższymi projektami:

Program dotacyjny „Czas na las” – finansowe i merytoryczne wsparcie programów dotyczących zalesiania, w wyniku którego do tej pory łącznie posadzono 160 tysięcy drzew.

Climathon – światowy 24-godzinny maraton propagujący działania na rzecz ochrony środowiska

 

·       Klub Gaja

Jedno z najstarszych stowarzyszeń chroniących środowisko naturalne i prawa zwierząt w Polsce. Jest pierwszą organizacją klimatyczną, która ma swoją odnogę na zachodzie Europy – Club Gaia UK.

 

·       Alarm Smogowy

Społeczny ruch na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Polsce. Zrzesza 38 lokalnych podmiotów.

Filie międzynarodowe działające w Polsce

·       WWF

Jedna z najbardziej znanych organizacji międzynarodowych chroniąca przyrodę. W Polsce podejmuje również działania proklimatyczne.

 

·       Greenpeace

Organizacja priorytetyzująca ochronę lasów, pszczół, zrównoważonego rolnictwa. Prowadzi ona szeroko rozpowszechnione protesty i pokojowe akcje.

 

·       Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Międzynarodowa inicjatywa uczniów i studentów, w ramach której odbywają się strajki na rzecz klimatu oraz podejmowane są inne działania w celu edukacji młodych na ten temat.

 

·       United Nations Global Compact Network Poland

Organizacja ta stawia sobie na celu zrealizowanie idei zrównoważonego biznesu. Współpracuje ona z wieloma firmami i interesariuszami w celu stworzenia przyjaznego dla człowieka świata.

Jak wyglądają działania klimatyczne w Grecji ?

Podobnie jak w Polsce, również w Grecji organizacje klimatyczne dzielą się na te założone w Grecji i filie międzynarodowe tj. WWF Greece czy Greenpeace Greece.

Stowarzyszenia założone w Grecji

·       Ecological Movement of Thessaloniki

Jest to grecka organizacja aktywistów osadzona w Salonikach. Od 2002 roku skupia się przede wszystkim na walce
przeciwko genetycznie modyfikowanej żywności.

 

·       Ecoweek

To prywatna organizacja non-profit, która po starcie w 2005 r. sukcesywnie rozszerza swoją działalność wielonarodową. Jej misją jest zwiększenie świadomości, a następnie zmienienie nawyków na bardziej ekologiczne.

 

·       Environmental Centre ARCTUROS

Ze starogreckiego „Obrońca Niedźwiedzia” – organizacja ta przede wszystkim zajmuje się ochroną niedźwiedzi brunatnych i ich habitatów.

Co będzie dalej ?

Włączając się w działania organizacji (również finansowo), których obecnie stale przybywa albo nawet tworząc własne pomysły, jesteśmy uczestnikami walki o lepszą przyszłość.

 

 • WHAT IS THE GREEN DEAL?
 • WHAT ARE THE OBJECTIVES OF THE GREEN DEAL?
 • WHAT IS THE PATH TOWARDS CLIMATE CHANGE?
 • WHAT IS THE RENEWAL WAVE?
 • WHY ARE WE TALKING ABOUT THE “GREEN DEAL” RIGHT NOW?
 • WHAT IS THE FARM-TO-FORK AGRICULTURAL STRATEGY?
 • WHAT ARE THE OBJECTIVES OF THE FARM-TO-FORK STRATEGY?

Image of Earth

What is the green deal?

We define the Green Deal as all ideas, inventions and actions with the leading and monumental goal of achieving climate neutrality across Europe by 2050.

What are the goals of the green deal?

The overarching goal of the Green Deal is to rebuild the economy to reduce Europe’s greenhouse gas emissions to zero by 2050 at the latest. The goal of climate neutrality has been endorsed by the Parliament and the European Council and is to be enshrined as legally binding in the European Climate Law, a new regulation currently in the legislative pipeline.

What is the path towards climate change?

The first step towards climate neutrality under the Green Deal is to be an increase in the EU’s commitment to reduce emissions from the current 40% to 50 or 55%. A decision on this is to be taken in the autumn, and will entail an increase in other targets relating to the share of renewable energy sources and limiting the growth rate of energy demand, as well as the introduction of stricter regulations concerning emissions from the industrial, transport and agricultural sectors and a radical reduction in energy consumption in buildings, which is to be achieved through the Green Deal’s flagship initiative, the so-called “renovation wave”.

What is the “Renovation wave” adb what are its main objectives?

“RENOVATION WAVE” is the European Commission’s strategy to improve air quality. Its priorities are tackling the energy poverty of the worst performing buildings, renovating public buildings (i.e. schools, hospitals, administrative buildings, etc.), and decarbonising heating and cooling. 

Why are we talking about a “Green deal” right now?

Due to human activity, the earth’s ecosystem is in an indescribable crisis. Already now, we are witnessing radical climate change, which is becoming troublesome and difficult for normal functioning on our planet. Moreover, environmental degradation is leading to the irreversible extinction of some animal species, e.g. today the Great Panda, which lives in China, is particularly endangered.

Farm to table strategy what is it?

The Farm-to-Fork Strategy is part of the Green Deal, it aims to contribute to achieving climate neutrality by 2050. It comprehensively addresses the challenges associated with sustainable food systems and emphasizes the importance of the links between human health, community health and planetary health.

What are the objectives of the farm to table strategy?

The strategy aims – above all – to reduce the use of pesticides, antibiotics and fertilizers and to increase the share of organic farming. The implementation of these assumptions will require multiple technological applications, mainly of an investment nature, requiring extensive transfer of new knowledge and, above all, high adaptation costs.

It is a great plus for our future to invest in plant-based diets, as doing so can spare animals suffering.

 

 

Sources:

https://www.europarl.europa.eu

www.gov.pl

https://www.consilium.europa.eu
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/gatunki-endemiczne-zmiany-klimatu-10162.html

 • CZYM JEST “ZIELONY ŁAD”?
 • JAKIE SĄ CELE “ZIELONEGO ŁADU”?
 • JAKA JEST DROGA W KIERUNKU ZMIAN NA RZECZ KLIMATU?
 • CZYM JEST FALA RENOWACJI?
 • DLACZEGO AKURAT TERAZ MÓWIMY O “ZIELONYM ŁADZIE”?
 • STRATEGIA ROLNA “OD POLA DO STOŁU” CO TO JEST?
 • JAKIE CELE ZAKŁADA STRATEGIA ROLNA “OD POLA DO STOŁU”?

Grafika Ziemi

Czym jest “Zielony Ład”?

Zielony ład definiujemy jako wszelkie idee, inwencje i działania, których czołowym i monumentalnym celem jest doprowadzenie do neutralności klimatycznej w całej Europie do 2050 roku.

Jakie są cele “Zielonego Ładu”?

Nadrzędnym  celem Zielonego Ładu jest przebudowa gospodarki, która pozwoli najpóźniej do 2050 r. zredukować emisję gazów cieplarnianych w Europie do poziomu zerowego. Cel neutralności klimatycznej zyskał poparcie Parlamentu i Rady Europejskiej i ma zostać zapisany, jako prawnie wiążący w Europejskim Prawie o Klimacie, czyli nowym rozporządzeniu, będącym obecnie w toku prac legislacyjnych.

Jaka jest droga w kierunku zmian na rzecz klimatu?

Pierwszym krokiem w kierunku neutralności klimatycznej w ramach Zielonego Ładu, ma być zwiększenie unijnego zobowiązania do redukcji emisji, z obecnych 40 proc. do 50 lub 55 proc. Decyzja o tym, ma zapaść jesienią i pociągnie za sobą konieczność zwiększenia pozostałych celów, dotyczących udziału OZE i ograniczenia tempa wzrostu zapotrzebowania na energię, a także wprowadzenia ostrzejszych regulacji dotyczących emisji z sektorów przemysłu, transportu i rolnictwa oraz radykalnego ograniczenia zużycia energii w budynkach, czemu ma służyć flagowa inicjatywa Ładu, czyli tzw. fala renowacji.

Czym jest “fala renowacji” i jakie są jej główne cele?

“FALA RENOWACJI” to strategia Komisji Europejskiej, która ma na celu poprawę jakości powietrza. Jej priorytetem jest rozwiązywanie problemów ubóstwa energetycznego budynków o najgorszej charakterystyce, renowacji budynków publicznych (tj. szkoły, szpitale, budynki administracyjne itp.), oraz obniżanie emisyjności ogrzewania i chłodzenia.

Dlaczego akurat teraz mówimy o “Zielonym Ładzie”?

Z powodu działalności człowieka, ekosystem ziemi znalazł się w nieopisanym kryzysie. Już teraz obserwujemy radykalne zmiany klimatyczne, które stają się uciążliwe i trudne dla normalnego funkcjonowania na naszej planecie, ponadto degradacja środowiska prowadzi do nieodwracalnego wyginięcia niektórych gatunków zwierząt, np. dziś szczególnie zagrożona jest Panda Wielka, zamieszkująca tereny Chin.

Strategia rolna “od pola do stołu” co to?

Strategia „Od pola do stołu” jest elementem Zielonego Ładu, ma się ona przyczynić do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Uwzględnia ona w kompleksowy sposób wyzwania, związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i podkreśla znaczenie związków między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństwa i zdrowiem planety.

Jakie cele zakłada strategia rolna “od pola do stołu”?

Strategia zakłada- przede wszystkim- redukcję zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów, jej zadaniem jest również zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego. Realizacja tych założeń wymagać będzie wielorakich zastosowań technologicznych, głównie o charakterze inwestycyjnym, wymagających szerokiego transferu nowej wiedzy, a przede wszystkim, wysokich kosztów dostosowawczych.
Wielkim plusem dla naszej przyszłości jest inwestycja w diety roślinne, bowiem takie działanie może oszczędzić zwierzętom cierpienia.

 

 

Źródła:

https://www.europarl.europa.eu

www.gov.pl

https://www.consilium.europa.eu
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/gatunki-endemiczne-zmiany-klimatu-10162.html

Będąc w Grecji zastanawialiśmy się jakie jest nastawienie lokalnej ludności do tematu ekologii i ochrony klimatu. Przeprowadziliśmy ankietę uliczną w dniu 18 listopada bieżącego roku w greckim mieście Larisa. W ankiecie brało udział 16 osób, w różnych przedziałach wiekowych. Chcielibyśmy przedstawić wyniki ankiety i podsumować je.

Popularność odnawialnych źródeł energii w Grecji

Odnawialne źródła energii są kluczowe w ratowaniu planety, zarazem nie zabierają one nam wygód nowoczesnego życia. W Polsce rośnie liczba instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych i wodnych. Jak sytuacja wygląda w Grecji?

Zauważyliśmy wiele paneli słonecznych, czy jednak są one tak powszechne jak nam się wydaje? Zapytaliśmy się o to przechodniów.

Według ankiety 28,6% osób ankietowanych stale używa odnawialnych źródeł energii, a natomiast 14,3% badanych twierdzi że używa ich zamiennie z odnawialnymi źródłami energii. Zaskoczyła nas informacja, że aż 57,1% zapytanych osób wcale nie używa zielonej energii.

Czy popularność zielonej energii zbiega się z troską o środowisko Greków?

Zadaliśmy pytanie, aby nasi ankietowani ocenili swoją troskę o środowisko w skali od 1 do 10. Wyniki były pozytywne. Żadna osoba nie podała liczby od 1 do 4, co oznacza wysoki próg deklaracji na temat dbałości o przyrodę.  64,4% podało liczbę z zakresu od 8 do 10. 35,6 uważa, że przeciętnie przejmuję się dobrem środowiska (podana liczba była z zakresu od 5 do 7). 

Według naszych wyników popularność zielonej energii nie koreluje z deklaracją troski o środowisko. Można to jednak wytłumaczyć wciąż rozwijającym się rynkiem odnawialnych źródeł energii i niezamożnością części społeczeństwa.

Jak wyglądają opinie Greków o dbałości o środowisko ich współobywateli?

Wyniki te znacznie różnią się od samooceny na ten sam temat. Grecy są bardziej krytyczni wobec innych ludzi w tym zakresie, co przedstawiają wyniki kolejnego pytania. 

W przedziale od 1 do 4 znalazło się 28,6 % odpowiedzi, gdy poprzednio było to 0 %. Zaskakująco jednak nikt nie udzielił odpowiedzi w przedziale od 8 do 10, co oznacza niską opinię Greków o działaniach ekologicznych współobywateli.

Jak oceniane są działania rządu?

Największy wpływ na zmiany klimatu mają najpotężniejsze organizacje, takie jak rządy krajów. Mają one pieniądze i władzę, aby skutecznie ograniczać szkodliwe działania w kierunku klimatu. Dlatego Greccy opowiedzili nam o swoich punktach widzenia na temat aktywności rządu w ekologii.

Aż 78,6% osób podało liczbę z zakresu od 1 do 4. Możemy zauważyć duże niezadowolenie z polityki państwa.

Natomiast tylko 28,4% ankietowanych odpowiedziało się za pozytywnym działaniem rządu.

Jaka jest znajomość ekologicznych organizacji pozarządowych?

Oprócz rządu w Grecji działają również pewne organizacje pozarządowe, które wspierają ochronę środowiska. Chociaż Grecy deklarowali wysoką świadomość i chęć pomocy przyrodzie, nie znają dużej ilości organizacji proekologicznych, działających w ich kraju i na świecie.

57,1 % osób zna zaledwie jedną lub dwie ów organizacje. 35,7 % zna natomiast od trzech do czterech takich instytucji. Tylko jedna osoba ankietowana zna ponad cztery organizacje. 

Ta informacja nie jest raczej pozytywna, ponieważ większość Greków prawdopodobnie nie udziela się w żadnej z nich, a organizacje pozarządowe są kluczowym elementem ratowania środowiska.

While being in Greece we were wondering what is the local Greeks’ attitude towards ecology and climate protection. We carried out a street survey on 18th of November in the Greek city of Larissa. There were 16 participants of different age groups. We would like to present the results of the survey and summarise them.

Popularity of renewable energy sources in Greece

Renewable energy sources are crucial to save our planet without taking away our goods of modern life. In Poland, the number of photovoltaic, wind and hydroelectric installations is increasing. What is the situation in Greece?

We noticed a lot of solar panels in the country, but are they as common as we think? We asked passers-by about it.

According to the survey, 28.6% of people surveyed use renewable energy sources all the time, while 14.3% say they use them interchangeably with renewable energy sources. We were surprised to learn that as many as 57.1% of people questioned do not use green energy at all. 

Does the popularity of green energy connect with the environmental concerns of Greeks?

We asked our respondents to rate their concern for the environment on a scale from 1 to 10. The results were positive. Not a single person gave a number between 1 and 4, indicating a high threshold of declarations about caring for nature.  64.4% gave a number between 8 and 10. 35.6% think that they are moderately concerned about the well-being of the environment (the number given was between 5 and 7)

According to our results the popularity of green energy does not correlate with the declaration of concern for the environment. However, this can be explained by the still developing market of renewable energy sources and the indigence of part of the population.

How do Greeks feel about the environmental care of their fellow citizens?

The results are very different from the self-assessment on the same topic. Greeks are more critical of other people in this regard, as shown by the results of the next question. 

There were 28.6% of answers between 1 and 4, when previously it was 0%. Surprisingly, however, no one gave an answer in the range from 8 to 10, indicating the low opinion of Greeks about the environmental actions of fellow citizens.


How are government actions rated?

The most powerful organisations, such as national governments, have the greatest influence on climate change. They have the money and the power to effectively limit harmful actions towards the climate. Therefore, Greeks told us about their points of view on government activity in ecology.


As many as 78.6% gave a number between 1 and 4. We can see a high level of dissatisfaction with government policy.


On the other hand, only 28.4% of the respondents answered in favour of positive government activity.

What is the knowledge of environmental NGOs (non-governmental organizations)?

Apart from the government, there are some NGOs in Greece that support environmental protection. Although Greeks declared a high awareness and willingness to help nature, they are not familiar with a large number of environmental organisations operating in their country and in the world.


57.1 % know only one or two such organisations. 35.7 % know between three and four such institutions. Only one respondent knows more than four organisations. 


This information is rather not positive, as most Greeks are probably not involved in any of them and NGOs are a key element in saving the environment.

Nasze środowisko naturalne nadal znajduje się w dramatycznej sytuacji. Jednym z głównych problemów jest ciągłe zaśmiecanie spowodowane rosnącym w wielu krajach (w tym również w Grecji) konsumpcjonizmem. My – autorzy tego bloga – zadaliśmy Grekom parę pytań dotyczących takich tematów jak: segregacja śmieci czy recykling plastiku. Chcieliśmy zobaczyć, jaka jest wiedza i świadomość mieszkańców Grecji na temat tych problemów. W dalszej części artykułu dowiesz się jak wyglądają wyniki tej sondy oraz jakie wysnuliśmy wnioski z odpowiedzi ankietowanych.

Metoda zbierania danych

Nasza ankieta składała się z pięciu prostych pytań w języku angielskim, które zadaliśmy ludziom napotkanym na ulicach Larisy – jednego z największych miast środkowej Grecji. Zadbaliśmy o zróżnicowanie naszej próbki statystycznej, wybierając osoby różnej płci z różnych grup wiekowych. Wśród ankietowanych przeważnie dominowała postawa pokazująca szerokie zrozumienie problemu.  Pomimo trudności spowodowanych barierą językową mieszkańcy Larisy chętnie odpowiadali na nasze pytania.

Rezultaty ankiety

Wyniki naszej ankiety zdecydowanie nie napawają optymizmem. Ankietowani zaczynali od ocenienia swojej wiedzy na temat recyklingu. Opinie znacznie się różniły, ale najczęściej występowały odpowiedzi pomiędzy 5 a 8. Plastikowa butelka rozkłada się pomiędzy 100 a 1000 lat, jednak tylko czterech z piętnastu zapytanych Greków podało odpowiedzi z tego przedziału. Przeważała odpowiedź „10” – trzech ankietowanych podało tą liczbę. Na drugim miejscu z równą ilością odpowiedzi znalazły się liczby 20 oraz 100. Widzimy tutaj wyraźną i alarmującą tendencję do zaniżania ilości czasu potrzebnego, by środowisko „pozbyło się” tego odpadu. Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jego to, że tylko jeden ankietowany poprawnie odpowiedział na pytanie, co należy zrobić z pustym kartonem po mleku lub soku, chociaż dwóch na trzech Greków deklarowało segregację śmieci! Warto również wspomnieć, że osoby, które poprawnie odpowiadały na pytania, miały skłonność do zaniżania oceny poziomu swojej wiedzy, w tym czasie ankietowani udzielający złych odpowiedzi, mieli tendencję do znacznego jej zawyżania. Na pocieszenie mieszkańcy Larisy są świadomi problemu związanego ze środowiskiem, ponieważ tylko jeden z trzynastu ankietowanych uznał poziom edukacji w Grecji na temat klimatu za wystarczający.

Kolejne kroki

W tej ciężkiej sytuacji należałoby zastanowić się, jak powinny postępować władze oraz autorytety, by pomóc zakończyć kryzys środowiskowy. Najsłabszym ogniwem zdaje się być edukacja, gdyż pomimo świadomości problemu, większość Greków nie zdaje sobie sprawy z jego skali oraz nie ma wystarczającej wiedzy, by poprawnie dbać o środowisko naturalne. Wprowadzenie obowiązkowych zajęć w szkołach i uruchomienie kampanii informacyjnej dla dorosłych z pewnością przyniosłoby pozytywne skutki. Jedyne co aktualnie zostało zwykłym mieszkańcom Grecji to próby zdobywania wiedzy „na własną rękę”, by poprawić tę tragiczną sytuację, w której brak edukacji jest głównym winowajcą.

1 2 3 4 5