Loading

Το φυσικό μας περιβάλλον είναι ακόμα σε τρομερή κατάσταση. Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι τα σκουπίδια που προκαλούνται από τον αυξανόμενο καταναλωτισμό σε πολλές χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας). Εμείς – οι συντάκτες αυτού του άρθρου – κάναμε μερικές ερωτήσεις στον Έλληνα για θέματα όπως η διαλογή απορριμμάτων ή η ανακύκλωση πλαστικών. Θέλαμε να δούμε πόσο καλή είναι η γνώση τους για αυτά τα προβλήματα. Μετά από αυτό το άρθρο, θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και τις επιπτώσεις που κάναμε από αυτήν.

Μέθοδοι συλλογής δεδομένων

Η έρευνά μας αποτελείται από πέντε απλές ερωτήσεις που κάναμε σε ανθρώπους που συναντήθηκαν στους δρόμους της Λάρισας – μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της κεντρικής Ελλάδας. Φροντίσαμε να βρούμε ποικίλο στατιστικό δείγμα επιλέγοντας άτομα διαφορετικού φύλου από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Μεταξύ των απαντητών. Παρόλο που είχαμε προβλήματα λόγω γλωσσικού φραγμού, οι πολίτες της Λάρισας απαντούσαν με ανυπομονησία στις ερωτήσεις μας.

Αποτελέσματα της έρευνάς μας

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας σίγουρα δεν είναι αισιόδοξα. Στην αρχή, οι απαντητές εκτίμησαν τις γνώσεις τους για την ανακύκλωση. Οι απόψεις ήταν πολύ διαφορετικές. Οι πιο συνηθισμένες ήταν οι απαντήσεις μεταξύ 5 και 8. Το πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται από 100 έως 1000 χρόνια για να αποσυντεθεί, αλλά μόνο 4 στους 15 ερωτηθέντες έδωσαν απαντήσεις από αυτό το εύρος. Η πιο συνηθισμένη απάντηση ήταν “10” – τρεις απαντητές έδωσαν αυτόν τον αριθμό. Στη δεύτερη θέση υπήρχαν δύο απαντήσεις με ίσο αριθμό ψήφων – “20” και “100”. Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι οι Έλληνες τείνουν να υποτιμούν το χρόνο που απαιτείται για το φυσικό περιβάλλον για να απαλλαγεί από τα απόβλητα. Μόνο ένας από όλους τους απαντήσαντες γνώριζε πού πρέπει να πεταχτεί ένα άδειο κουτί γάλακτος, παρόλο που δύο στους τρεις δήλωσαν ότι ταξινομούν τα σκουπίδια, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι άνθρωποι που απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις μας τείνουν να υπερεκτιμούν τις γνώσεις τους, ενώ οι άνθρωποι που τις βαθμολογούν πολύ ψηλά συχνά είχαν όλες τις απαντήσεις τους εσφαλμένες. Τουλάχιστον, οι πολίτες της Λάρισας γνωρίζουν το πρόβλημα καθώς μόνο ένας στους 13 βρήκε επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα σχετικά με το κλίμα αρκετά προχωρημένο.

Επόμενα βήματα

Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση θα πρέπει να εξετάσουμε τι πρέπει να γίνει για να τερματιστεί αυτή η κλιματική κρίση. Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση φαίνεται να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος γιατί, παρόλο που οι περισσότεροι Έλληνες γνωρίζουν αυτό το πρόβλημα, δεν κατανοούν την κλίμακα και δεν έχουν αρκετές γνώσεις για να προστατεύσουν σωστά το φυσικό περιβάλλον. Η ενσωμάτωση αυτής της εκπαίδευσης στα υποχρεωτικά μαθήματα και η έναρξη μιας ενημερωτικής εκστρατείας θα είχε θετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνουν οι Έλληνες είναι να προσπαθήσουν να αποκτήσουν γνώση μόνοι τους για να βελτιώσουν αυτήν την τρομερή κατάσταση που προκαλείται από την έλλειψη γνώσης.

Στις αρχές Νοεμβρίου, σε ένα από τα λύκεια του Sieradz, πραγματοποιήσαμε μια ανώνυμη έρευνα για να ελέγξουμε τη γνώση της προστασίας του περιβάλλοντος. Σχεδόν 200 άτομα συμμετείχαν σε αυτό και τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι εκπληκτικά (διαβάστε μέχρι το τέλος).

Κλιματικές αλλαγές – γνώση της σχολικής κοινότητας

Ξεκινήσαμε την έρευνα ρωτώντας τους ερωτηθέντες πώς βαθμολογούν τις γνώσεις τους για τις κλιματικές αλλαγές. Οι περισσότεροι από αυτούς (σχεδόν το 60%) χαρακτήρισαν τις γνώσεις τους μέτριες. Αρκετοί συμμετέχοντες απάντησαν ότι οι γνώσεις τους ήταν σε υψηλό επίπεδο (περίπου το 32% των ατόμων) και μόνο το 8% από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι οι γνώσεις τους σε αυτόν τον τομέα ήταν ανεπαρκείς.

Τα λάθη της κοινωνίας

Υπήρχαν πολλές διαφορετικές ερωτήσεις στον τομέα της οικολογίας στην έρευνα. Αναφερθήκαμε κυρίως σε προβληματικά ζητήματα και κάναμε συχνά λάθη επιζήμια για το περιβάλλον. Ρωτήσαμε τους μαθητές, π.χ. πόσο συχνά διαχωρίζουν τα απορρίμματα, αφήνουν ανοιχτές βρύσες, αναμμένα φώτα και φορτιστές και μετασχηματιστές ρεύματος στην πρίζα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, περιγράφουν τις ενέργειές τους ως αποτροπή της υποβάθμισης της φύσης. Ωστόσο, πιστεύουν ότι οι άνθρωποι και οι πράξεις τους στη Γη είναι οι πιο υπεύθυνοι για τις κλιματικές αλλαγές.

Πώς να φροντίσετε το περιβάλλον;

Ο κύριος στόχος μας ήταν να μάθουμε πώς, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, οι άνθρωποι πρέπει να προστατεύουν το περιβάλλον. Οι απαντήσεις τους αφορούσαν κυρίως δραστηριότητες που οι ίδιοι μπορούν να αναλάβουν και να διαδώσουν στα νοικοκυριά και στο περιβάλλον τους. Παραδείγματα των διαδικασιών που έχουν προτείνει είναι:

 

διαχωρισμός απορριμμάτων

εξοικονόμηση νερού και ενέργειας

μείωση της κατανάλωσης πλαστικού

χρήση ποδηλάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς αντί για αυτοκίνητα και αεροπλάνα

αύξηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών για τις κλιματικές αλλαγές στα σχολεία

 

Είναι η μείωση του κρέατος στη διατροφή σημαντική για το κλίμα;

Ρωτήσαμε στην έρευνα: Η λιγότερη κατανάλωση κρέατος θα έχει θετική επίδραση στην κλιματική αλλαγή; Σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων είπε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα στον αγώνα για το περιβάλλον και έχουν απόλυτο δίκιο! Λίγοι γνωρίζουν ότι η παραγωγή κρέατος προκαλεί την εκπομπή μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και υποξειδίου του αζώτου, καθένα από τα οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα. Είναι ενδιαφέρον ότι σχεδόν το 15% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι αέρια που παράγονται κατά τις πεπτικές διαδικασίες των ζώων εκτροφής (κυρίως βοοειδών και προβάτων). Ωστόσο, η παραγωγή βοείου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων προκαλεί το 65% του συνόλου των εκπομπών που προέρχονται από ζώα εκτροφής.

Εκπαίδευση νέων

Παρά την ανοδική τάση των γνώσεων για την κλιματική αλλαγή μεταξύ των μαθητών, η βάση γνώσεών τους εξακολουθεί να είναι ελλιπής. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τους ορίζοντες και να αυξήσουμε τη γνώση αυτού του θέματος, ειδικά μεταξύ των νέων, από τους οποίους εξαρτάται περισσότερο η μοίρα του πλανήτη μας. Αυτό που μας ικανοποιεί είναι ότι οι νέοι γνωρίζουν τη σοβαρότητα της δραστικής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε μόνο μία Γη και πρέπει όλοι να τη φροντίζουμε!

Στις μέρες μας λέγεται όλο και περισσότερα για την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος που ρυπαίνεται από τους ανθρώπους. Κάθε χρόνο περίπου 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων πηγαίνουν στους ωκεανούς, πάνω από 10 εκατομμύρια πλαστικά στυλό φτάνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και η προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού των σκουπιδιών, εξακολουθεί να γίνεται πιο δημοφιλής. Και ξέρετε πώς φαίνεται η ανακύκλωση στην Πολωνία και στην Ελλάδα;

Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να μάθετε πώς να προστατεύετε το περιβάλλον, γιατί πρέπει να διαχωρίζουμε τα απόβλητα και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της ανακύκλωσης και της κατανόησής τους μεταξύ Πολωνών και Ελλήνων.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η φροντίδα των σκουπιδιών;

Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα των ρυπασμένων πόλεων είναι κοινό, λόγω της παρουσίας του ανθρώπου. Δυστυχώς, τα απόβλητα φτάνουν ακόμη και σε ακατοίκητα μέρη και τα σκουπίδια που φτάνουν σε υδάτινα σώματα προκαλούν υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και μάλιστα τον θάνατό τους. Η ανακύκλωση αυτών των απορριμμάτων θα επέτρεπε την επαναλαμβανόμενη επεξεργασία και χρήση τους, ώστε να μην φτάσουν σε τέτοια ανεπιθύμητα μέρη. Επιπλέον, η παραγωγή με χρήση ανακυκλωμένων υλικών απαιτεί σημαντικά λιγότερη ενέργεια.

Διαχωρισμός απορριμμάτων στην Πολωνία και στην Ελλάδα – διαφορές

Από το 2021 στην Πολωνία υπάρχει η ευθύνη του διαχωρισμού των απορριμμάτων. Κάθε κάτοικος πρέπει να μοιράζει τα σκουπίδια του σε πλαστικά και μέταλλα (κίτρινος κάδος), χαρτί (μπλε), γυαλί (πράσινο), αστικά απόβλητα (μαύρα ή γκρι) και ΒΙΟ (καφέ). Ενώ αντικείμενα όπως φάρμακα, μπαταρίες ή ηλεκτρονικές συσκευές πετιούνται σε ειδικά μέρη.In Greece there are two categories of bins – the bin where you throw away mixed wastes and for segregated one including plastics, metals, paper and glass.

Θεωρία εναντίον πραγματικότητας – πώς μοιάζει πραγματικά;

Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε πριν από τη νομική υποχρέωση για διαχωρισμό των σκουπιδιών, το 66% των Πολωνών ακολούθησαν τους κανόνες της ανακύκλωσης, αλλά μόνο το 52% από αυτούς ήταν σε θέση να μοιράσει τα σκουπίδια με τον σωστό τρόπο. Ωστόσο, οι Έλληνες παίρνουν λιγότερο σοβαρά την ανακύκλωση (περίπου το 20% από αυτούς δήλωσαν ότι φροντίζουν τα σκουπίδια τους). Δεν γνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος, γιατί η εκπαίδευση στα σχολεία για αυτό δεν αρκεί. Γι’ αυτό στην επόμενη παράγραφο θα σας παρουσιάσουμε μερικές σημαντικές και χρήσιμες συμβουλές σχετικά με αυτό το θέμα.

Πώς να διαχωρίσετε προβληματικά πράγματα;

·  Γελοιογραφία με γάλα – αν και η συσκευασία μοιάζει με χαρτί, θα πρέπει να πεταχτεί στον κίτρινο κάδο, επειδή υπάρχει ένα πλαστικό στρώμα μέσα.

· Συσκευασίες σπρέι αποσμητικού – το τυπικό αποσμητικό περιλαμβάνει συζευγμένο υγρό σε μεταλλικό μπουκάλι με πλαστικό άκρο και παξιμάδι, γι’ αυτό μετά την κατανάλωση θα πρέπει να απορρίπτεται σε δύο δοχεία – μεταλλικό μέρος στον κάδο για ανάμεικτα απορρίμματα και πλαστικά μέρη σε μέταλλα και πλαστικά.

· Φελιζόλ – τις περισσότερες φορές πρέπει να απορρίπτεται στον κάδο για μέταλλα και πλαστικά, αλλά για παράδειγμα, εάν το κουτί τροφίμων από φελιζόλ είναι πολύ βρώμικο (ειδικά λιπαρό), πρέπει να το πετάξουμε στο τμήμα με ανάμεικτα απορρίμματα.

· Σωλήνες οδοντόκρεμας και οδοντόβουρτσες- πριν πετάξετε έξω το σωληνάριο οδοντόκρεμας, θα πρέπει να ελέγξετε αν είναι κατασκευασμένο μόνο από μεταλλικά ή πλαστικά υλικά και μετά μπορούμε να το βάλουμε στον κίτρινο κάδο. Ωστόσο, οι οδοντόβουρτσες πρέπει να πετιούνται στον κάδο για τα ανάμεικτα σκουπίδια.

Parki narodowe na terenie Hellady

Na terenie całej Grecji znajduje się 12 parków narodowych, są to:

 • Park Narodowy Parnasu,
 • Park Narodowy Parnitha,
 • Park Narodowy Samaria,
 • Park Narodowy Vikos-Aoos,
 • Park Narodowy Ainos,
 • Park Narodowy Sounio,
 • Park Narodowy Oeta,
 • Park Narodowy Prespy,
 • Park Narodowy Zakintos,
 • Park Narodowy Alonissos.
 • Park Narodowy Olimp,
 • Park Narodowy Gór Pindos.

W tym dwa ostatnie parki znajdują się na terenach górskich.

Najwyższy masyw górski w Grecji – Olimp – siedziba bogów

Najwyższym szczytem w Grecji jest Mitikas, położony na masywie górskim Olimpu. Mierzy on 2918 m.n.p.m. Sąsiaduje on z trzema innymi wierzchołkami Olimpu: Skolio (2912 m), Stefani (2909 m) i Skala (2866 m). Pierwszego udokumentowanego wejścia na szczyt dokonali Daniel Baud-Bovy i Frederic Boissonnas oraz prowadzący ich Christos Kakalos w 1913 roku.

Clever electricity management is not only ecological, but also economical. Energy bills can really surprise and become a huge burden on the household budget. Among the many methods, it is worth choosing those that will be easiest to introduce in life everyday. Learn more about how do it.

Using daylight!

The best way to save money is to use daylight. It is worth organizing space in your home to best light the rooms. If you work at home at a computer, place your desk next to the window. In that you will guarantee greater access of light to the workplace.

Turning off the lights!

Many of us forget about a simple habit that helps saving energy. Unfortunately, we easily ignore the fact of turning off the light in rooms where there are no household members. It is worth paying attention to this habit, which will help us save electricity.

Energy-saving bulbs!

The third way to save electricity is to replace the bulbs with those that consume less electricity. Although energy-saving bulbs are slightly more expensive than decent ones, they consume less electricity. Replace such bulbs start from the places where you light most often.

Disabling unused equipment from switch! 

Did you know that unused equipment very often continues to draw electricity? Therefore, turning off equipment that we do not use is very important. Try not to use standby mode. Although it’s very convenient, the console or laptop will start in a few seconds, the financial benefits of completely turning off the device will compensate you for temporary discomfort.

In short:

 • A good way to save energy is to invest in appropriate lighting.
 • In that the proper use of devices, we can save electricity at home.
 • Saving electricity also helps to protect the environment.

What bill subsidies are available?

Households can apply for subsidies to recompensate for increases. In 2022, it is especially an “energy supplement”. The surcharge can range from 20 PLN up to 1437.50 PLN.

Ways to save without changing your habits:

An interesting way to save money is to choose the proper electricity tariff. We distinguish two tariffs: night – it could be helpful when you heat the house with electricity or have an electric car; weekend – it is useful in the event that we consume more energy on Saturdays and Sundays.

When we save electricity, it does not need to be produced in larger and larger quantities, in that we pollute our environment less. For lower electricity consumption, we pay smaller bills, i.e. we save both our money and electricity.

solar panels

W jaki sposób tak właściwie wykorzystywana jest energia słoneczna?

Energia słoneczna wykorzystywana jest przez ludzi za pomocą paneli słonecznych.  Są one skonstruowane z połączonych ze sobą ogniw słonecznych, najczęściej wykonanych z krzemu. Aktualnie bardzo często rozważany jest montaż paneli słonecznych w gospodarstwach domowych. Aby przybliżyć ten temat porównamy działanie paneli słonecznych w Polsce i Grecji.

Porównanie udziału energii słonecznej w całkowitej produkcji energii w Polsce

Energia słoneczna

1%
Woda

2%
Inne

2%
Biomasa/biogaz

5%
Wiatr

10%
Gaz ziemny

10%
Węgiel brunatny

24%
Węgiel kamienny

46%

Dane Agencji Rynku Energii na rok 2020

Koszty montażu i użytkowania paneli słonecznych w Polsce, a w Grecji

179

Polska (EUR)

60

Grecja (EUR)

Średnie ceny w Polsce i Grecji wynoszą odpowiednio 179 i 60 euro za jedną megawatogodzinę. Na podstawie danych z grudnia 2021 roku. W Polsce od ostatnich kilku lat pojawia się coraz więcej dofinansowań, szczególnie z Unii Europejskiej, które znacząco obniżają koszty montażu paneli fotowoltaicznych.

Sample Text

Dofinansowania fotowoltaiczne w Polsce i w Grecji

Dofinansowania pochodzące z Unii Europejskiej w Polsce są zdecydowanie większe niż te w Grecji. Wynoszą one od 13% do 20% w przypadku Polski, natomiast dla Grecji jest to ok. 10% ceny całkowitej kosztu montażu paneli słonecznych.

Przykładowe firmy świadczące usługi fotowoltaiczne na terenie Polski i Grecji

Polska

 • Helio Expert S.A.  (jeden z liderów na rynku fotowoltaiki i pomp ciepła)
 • Polenergia Fotowoltaika
 •  Sunday Polska

Grecja

 • Amerykański Third Point Gas
 • Qatar Petroleum International (QPI) 
 • GEK TERNA

Coraz częściej pojawiają się też oczuści

Stale zwiększająca się popularność i udział energii słonecznej w całkowitej produkcji energii powoduje pojawienie się licznej fali oszustw. Z racji tego że ten temat nie został jeszcze do końca zgłębiony przez większość ludzi, oszuści wykorzystują niewiedzę i naiwność społeczeństwa w tej dziedzinie. Przestępcy w nielegalny sposób pozyskują nasze dane, które później wykorzystują do kontaktu ze swoimi ofiarami. Następnie przedstawiają nieświadomym osobom bardzo korzystne oferty montażu paneli fotowoltaicznych, często naiwne osoby bez większego zastanowienia podpisują umowy z oszustami, płacąc oszustom cześć kwoty, po czym znikają z pieniędzmi bez śladu.

Mądre gospodarowanie prądem jest nie tylko ekologiczne, ale i oszczędne. Rachunki za energie potrafią naprawdę zaskoczyć i stać się dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Spośród wielu metod, warto wybrać te, które najłatwiej będzie wprowadzić w codziennym życiu. Dowiedz się więcej, jak to zrobić.

Wykorzystywanie światła dziennego!

Najlepszym sposobem na zaoszczędzenie jest wykorzystanie światła dziennego. Warto zorganizować przestrzeń w swoim domu, by jak najlepiej doświetlić pomieszczenia. Jeśli pracujesz w domu przy komputerze, ustaw biurko przy oknie. Dzięki temu zagwarantujesz większy dostęp światła do miejsca pracy.

Wyłączanie światła!

Wielu z nas zapomina o prostym nawyku, który pomoże zaoszczędzić energię. Niestety łatwo pomijamy fakt gaszenia światła, w pomieszczeniach, gdzie nie przebywają domownicy. Warto zwrócić uwagę na ten zwyczaj, który pomoże nam w zaoszczędzeniu prądu.

Żarówki energooszczędne!

Trzecim sposobem na zaoszczędzenie prądu, jest wymiana żarówek na takie, które mniej go pobierają. Choć żarówki energooszczędne są nieco droższe od zwykłych, zużywają mniej prądu. Wymianę takich żarówek zacznij od miejsc, gdzie palisz światło najczęściej.

Wyłączanie nieużywanego sprzętu z kontaktu! 

Czy wiesz, że nieużywany sprzęt bardzo często dalej pobiera prąd? Dlatego wyłączanie sprzętów, z których nie korzystamy jest bardzo ważne. Staraj się nie używać trybu czuwania. Chociaż to bardzo wygodne, konsola czy laptop uruchomi się w kilka sekund, korzyści finansowe związane z całkowitym wyłączeniem urządzenia wynagrodzą Ci chwilowy dyskomfort.

W skrócie:

 • Dobrym sposobem na oszczędzanie energii jest inwestycja w odpowiednie oświetlenie.
 • Dzięki odpowiedniemu korzystaniu z urządzeń możemy zaoszczędzić prąd w domu.
 • Oszczędzanie prądu pomoże również w ochronie środowiska naturalnego.

Jakie są dostępne dopłaty do rachunków?

Gospodarstwa domowe mogą składać wnioski o dopłaty, które mają rekompensować podwyżki. W 2022 roku jest to szczególnie “dodatek energetyczny”. Dopłata może wynieść od 20 aż do 1437,50 zł.

Sposoby na oszczędzanie bez zmiany nawyków:

Dobrym sposobem na zaoszczędzenie jest dobranie odpowiedniej taryfy prądu. Wyróżniamy dwie taryfy: nocna – może być ona pomocna, gdy ogrzewasz dom prądem lub posiadasz samochód elektryczny; weekendowa – jest on przydatna, w przypadku, gdy zużywamy więcej energii w soboty i niedziele.

Gdy oszczędzamy prąd, nie trzeba go produkować w coraz większych ilościach, dzięki czemu mniej zanieczyszczamy nasze środowisko. Za mniejsze zużycie prądu płacimy mniejsze rachunki, czyli oszczędzamy i nasze pieniądze, i energię elektryczną.

Our natural environment is still in terrible condition. One of main problems is littering caused by an increasing consumerism in many countries (including Greece). We – authors of this article – asked the Greek a few questions about issues like waste sorting or plastic recycling. We wanted to see how good their knowledge of those problems is. Following this article, you’ll learn more about results of this survey and implications we made of it.

Methods of collecting data

Our survey consisted of five simple questions we asked people met on streets of Larisa – one of the largest cities in central Greece. We took care of finding diverse statistical sample by choosing people of different gender from different age groups. Among answerers. Even though we had problems caused by language barrier, citizens of Larisa were eagerly answering our questions. 

Results of our survey

Results of our survey definitely aren’t optimistic. At the beginning, answerers estimated their knowledge of recycling. Opinions were very different. The most common were answers between 5 and 8. Plastic bottle needs between 100 and 1000 years to decompose but only 4 out of 15 asked gave answer from that range. The most common answer was “10” – three answerers gave this number. On second place there were two answers with an equal amount of votes – “20” and “100”. We can clearly see that the Greek tend to underestimate an amount of time necessary for natural environment to get rid of waste. Only one out of all answerers knew where an empty milk carton should be thrown away even though two out of three declared that they’re sorting trash, which is very worrying. It’s worth mentioning that people who answered correctly to our questions tend to overestimate their knowledge, while people rating it very high often had all their answers incorrect. At least, citizens of Larisa are aware of the problem as only one out of 13 found level of education in Greece about climate advanced enough.

Next steps

In this tough situation we should consider what should be done to end this climate crisis. In Greece, education seems to be the weakest link because even though most of the Greek are aware of this problem, they don’t understand the scale and don’t have enough knowledge to properly protect natural environment. Incorporating this education into compulsory lessons and launching an informational campaign would bring about positive results. Right now, the most important thing for Greek people to do is attempting to gain knowledge on their own to improve this terrible situation caused by the lack of knowledge. 

At the beginning of November, in one of the high schools in Sieradz, we conducted an anonymous survey to check knowledge of the environmental protection. Almost 200 people took part in it and results of the poll are surprising (read to the end).

Climate changes- school community’s knowledge

We started the survey by asking respondents how they rate their knowledge of climate changes. Most of them (almost 60%) described their knowledge as average. Quite a lot of participants replied that their knowledge was at a high level (about 32% of people) and only 8% of them claimed that their knowledge in this area was poor.

The mistakes of society

There were many different questions in the field of ecology in the survey. We mainly referred to problematic issues and frequently made mistakes disadvantageous for the environment. We asked the students, e.g. how often they segregate waste, leave open taps, lights turned on and chargers and power adapters in the socket. In most cases, they describe their actions as preventing the degradation of nature. However, they believe that people and their actions on Earth are the most responsible for climate changes.

How to take care of the environment?

Our main goal was to find out how, according to the respondents, people should protect the environment. Their responses mainly referred to activities that they themselves can undertake and propagate in their households and surroundings. Examples of the proceedings they have proposed are:

waste segregation

• saving water and energy

• reduction of plastic consumption

• using of bicycles and public transport instead of cars and planes

• increasing students’ awareness of climate changes in schools

Is the meat reduction in the diet important for the climate?

We asked in the survey: Will less meat consumption have a positive effect on climate change? Almost 50% of the respondents said that this is a significant issue in the fight for the environment and they are absolutely right! Few people know that meat production causes the emission of methane, carbon dioxide and nitrous oxide, each of which has a negative impact on the climate. Interestingly, almost 15% of global greenhouse gas emissions are gases produced during the digestive processes of farm animals (mainly cattle and sheep). However, beef and dairy production cause 65% of all derived from farm animals emissions.

Education of young people

Despite the upward trend in the knowledge of climate change among students, their knowledge base is still incomplete. We have to strive to broaden horizons and increase the knowledge of this topic, especially among young people, on whom the fate of our planet depends the most. What makes us content is that young people are aware of the seriousness of the drastic situation in which we are. We have to remember that we only have one Earth and we must all take care of it!

1 2