W Grecji sektor rolnictwa wytwarza niecałe 4% PKB i zatrudnia ok. 15% ludzi czynnych zawodowo. W rolnictwie Grecji przeważają drobne, rodzinne gospodarstwa rolne (65% ma 1-5 ha). Główne uprawy to: bawełna, oliwki i ryż, pistacje, migdały, winorośl, tytoń czy kukurydza. W ostatnim czasie na popularności zyskuje rolnictwo ekologiczne, co jest spowodowane zwiększającym się zainteresowaniem wśród społeczeństwa produktami ekologicznymi.

Czego dowiesz się z artykułu:

  • Rolnictwo ekologiczne – czym jest?
  • Rozwój rolnictwa ekologicznego w Grecji
  • Ekologiczna uprawa winorośli w Grecji
  • Czym jest organizacja WWOOF

Rolnictwo ekologiczne – czym jest?

Jest to ogólny system prowadzenia gospodarstwa i produkcji żywności charakteryzujący się kilkoma podstawowymi cechami, które są zarówno korzystne dla człowieka jak i środowiska. Do tych cech należy przede wszystkim zastosowanie praktyki rolniczej (w tym sadowniczej i hodowlanej) najbardziej przyjaznej środowisku przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiej różnorodności biologicznej i zachowaniu naturalnych procesów. Ponadto dbanie o ochronę zasobów naturalnych oraz wysokie standardy bazujące na naturalnych składnikach produkcji i hodowli zwierząt.
Zatem rolnictwo ekologiczne jest alternatywą do rolnictwa konwencjonalnego zarówno pod względem etycznym jak i dbania o zdrowie i środowisko naturalne.

Logo rolnictwa ekologicznego.

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Grecji

Oficjalna praktyka rolnictwa ekologicznego w Grecji pojawiła się po raz pierwszy w latach 80., wraz z wdrożeniem rozporządzenia UE 2092/91; pierwsze certyfikaty ekologiczne rozpoczęły się kilka lat później, w 1993 roku. Grecja zmierza w kierunku bardziej konkurencyjnego rolnictwa zorientowanego na rynek, dążąc do wytwarzania produktów wysokiej jakości i markowych. Wykorzystując przewagi różnych obszarów i regionów (między innymi żyzność gleb czy ukształtowanie terenu), rolnictwo przyczynia się do rozwoju greckiej wsi. Promowane jest bardziej ekologiczne i zrównoważone rolnictwo, zwiększając komplementarność między polityką dotyczącą obszarów wiejskich a Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Nowa era produktów spożywczych o wysokiej wartości odżywczej na greckich lądach i morzach jest na dobrej drodze, co podkreśla znaczenie diety śródziemnomorskiej i greckiej.

Ekologiczna uprawa winorośli w Grecji

Uprawa winorośli w Grecji korzysta z wielu warunków niezbędnych dla rolnictwa ekologicznego: klimatu umiarkowanego, niezwykłej rzeźby krajobrazu i niewielkich rozmiarów winnic. Jako świadectwo rozpowszechnienia praktyk rolnictwa ekologicznego stosowanych w Grecji, około 50% wszystkich greckich winnic poleca obecnie wina z ekologicznych winogron. Ruch ekologicznej uprawy winorośli stał się tak rozległy, że od 2005 roku odbywa się coroczny konkurs na wina z ekologicznych winogron.

Czym jest organizacja WWOOF

Organizacja WWOOF (Worldwide Opportunities on Organic Farms) ma na celu pomoc swoim gospodarzom (WWOOF host farms), a jednocześnie pozwala odwiedzającym (visitors) dowiedzieć się, co to znaczy uprawiać własną żywność w sposób zrównoważony. WWOOF umożliwia ludziom poznanie żywności ekologicznej, rolnictwa i zrównoważonych sposobów życia. W ten sposób łączy ludzi, którzy podzielają podobne wartości i filozofie.

WWOOF Greece jest częścią Federacji Organizacji WWOOF, światowej społeczności, która promuje świadomość ekologicznych praktyk rolniczych i zrównoważonego stylu życia. WWOOF powstał w 1971 roku w Wielkiej Brytanii i jest jednym z pierwszych na świecie programów wymiany edukacyjnej i kulturalnej. Dziś WWOOF jest obecny w ponad 132 krajach na całym świecie (i rozwija się).
WWOOF Greece łączy się ze 145 ekologicznymi farmami goszczącymi w Grecji.

Logo WWOOF