Loading

W Grecji sektor rolnictwa wytwarza niecałe 4% PKB i zatrudnia ok. 15% ludzi czynnych zawodowo. W rolnictwie Grecji przeważają drobne, rodzinne gospodarstwa rolne (65% ma 1-5 ha). Główne uprawy to: bawełna, oliwki i ryż, pistacje, migdały, winorośl, tytoń czy kukurydza. W ostatnim czasie na popularności zyskuje rolnictwo ekologiczne, co jest spowodowane zwiększającym się zainteresowaniem wśród społeczeństwa produktami ekologicznymi.

Czego dowiesz się z artykułu:

  • Rolnictwo ekologiczne – czym jest?
  • Rozwój rolnictwa ekologicznego w Grecji
  • Ekologiczna uprawa winorośli w Grecji
  • Czym jest organizacja WWOOF

Rolnictwo ekologiczne – czym jest?

Jest to ogólny system prowadzenia gospodarstwa i produkcji żywności charakteryzujący się kilkoma podstawowymi cechami, które są zarówno korzystne dla człowieka jak i środowiska. Do tych cech należy przede wszystkim zastosowanie praktyki rolniczej (w tym sadowniczej i hodowlanej) najbardziej przyjaznej środowisku przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiej różnorodności biologicznej i zachowaniu naturalnych procesów. Ponadto dbanie o ochronę zasobów naturalnych oraz wysokie standardy bazujące na naturalnych składnikach produkcji i hodowli zwierząt.
Zatem rolnictwo ekologiczne jest alternatywą do rolnictwa konwencjonalnego zarówno pod względem etycznym jak i dbania o zdrowie i środowisko naturalne.

Logo rolnictwa ekologicznego.

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Grecji

Oficjalna praktyka rolnictwa ekologicznego w Grecji pojawiła się po raz pierwszy w latach 80., wraz z wdrożeniem rozporządzenia UE 2092/91; pierwsze certyfikaty ekologiczne rozpoczęły się kilka lat później, w 1993 roku. Grecja zmierza w kierunku bardziej konkurencyjnego rolnictwa zorientowanego na rynek, dążąc do wytwarzania produktów wysokiej jakości i markowych. Wykorzystując przewagi różnych obszarów i regionów (między innymi żyzność gleb czy ukształtowanie terenu), rolnictwo przyczynia się do rozwoju greckiej wsi. Promowane jest bardziej ekologiczne i zrównoważone rolnictwo, zwiększając komplementarność między polityką dotyczącą obszarów wiejskich a Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Nowa era produktów spożywczych o wysokiej wartości odżywczej na greckich lądach i morzach jest na dobrej drodze, co podkreśla znaczenie diety śródziemnomorskiej i greckiej.

Ekologiczna uprawa winorośli w Grecji

Uprawa winorośli w Grecji korzysta z wielu warunków niezbędnych dla rolnictwa ekologicznego: klimatu umiarkowanego, niezwykłej rzeźby krajobrazu i niewielkich rozmiarów winnic. Jako świadectwo rozpowszechnienia praktyk rolnictwa ekologicznego stosowanych w Grecji, około 50% wszystkich greckich winnic poleca obecnie wina z ekologicznych winogron. Ruch ekologicznej uprawy winorośli stał się tak rozległy, że od 2005 roku odbywa się coroczny konkurs na wina z ekologicznych winogron.

Czym jest organizacja WWOOF

Organizacja WWOOF (Worldwide Opportunities on Organic Farms) ma na celu pomoc swoim gospodarzom (WWOOF host farms), a jednocześnie pozwala odwiedzającym (visitors) dowiedzieć się, co to znaczy uprawiać własną żywność w sposób zrównoważony. WWOOF umożliwia ludziom poznanie żywności ekologicznej, rolnictwa i zrównoważonych sposobów życia. W ten sposób łączy ludzi, którzy podzielają podobne wartości i filozofie.

WWOOF Greece jest częścią Federacji Organizacji WWOOF, światowej społeczności, która promuje świadomość ekologicznych praktyk rolniczych i zrównoważonego stylu życia. WWOOF powstał w 1971 roku w Wielkiej Brytanii i jest jednym z pierwszych na świecie programów wymiany edukacyjnej i kulturalnej. Dziś WWOOF jest obecny w ponad 132 krajach na całym świecie (i rozwija się).
WWOOF Greece łączy się ze 145 ekologicznymi farmami goszczącymi w Grecji.

Logo WWOOF

Smog to gęsta mgła zmieszana z dymem lub spalinami samochodowymi. Najczęściej pojawia się w wielkich miastach i na obszarach przemysłowych. Tworzą go takie zanieczyszczenia jak pyły i gazy. Szczególnie narażone na występowanie smogu są doliny. Które zanieczyszczenia są najbardziej szkodliwe? To zaadsorbowane na drobinkach pyłu PM2.5 dioksyny, furany i wielopierścieniowe węglowodory. Dodatkowym zagrożeniem są wysokie stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu (również rosną w warunkach inwersji temperatury).

Smog nad uprzemysłowionym miastem

Przyczyny występowania smogu w Polsce

  • Przemysł – Główną przyczyną smogu w Polsce jest przemysł, jest on odpowiedzialny za emisję 21,1% pyłów PM2,5. Główny problem stanowią zakłady petrochemiczne, huty metali, a także przemysł odzieżowy.
  • Transport drogowy – Transport drogowy wytwarza aż 10% pyłów PM2,5 obecnych w atmosferze. Pojazdy silnikowe wytwarzają sporo tlenków siarki i azotu, które mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Stężenie zanieczyszczeń komunikacyjnych osiąga najwyższe poziomy w dużych miast w pobliżu ruchliwych ulic. 
  • Rolnictwo – 2,1% pyłów PM2,5 trafia do atmosfery na skutek działania gospodarstw rolnych. Powodem jest stosowanie nawozów azotowych, prowadzącego do powstania jonów amonowych, które rozprzestrzeniają się na duże odległości. Łączą się one z zanieczyszczeniami pochodzącymi z innych źródeł, prowadząc do powstania pyłu zawieszonego.

Przyczyny występowania smogu w Grecji

  • Rolnictwo – Grecja słynie z zróżnicowanych warzyw, owoców i roślin, których produkcja zaczyna się od uprawy. Rosną one na nawozach naturalnych lub sztucznych, jednak to one przyczynia się do emisji amoniaku. 
  • Turystyka – Kraj ten ze względu na swoje walory ma rozwiniętą turystykę, która również wiążę się z problemami. Samochody, samoloty, autobusy, motocykle, wyciągi, ratraki, armatki śnieżne emitują szkodliwe związki. Przyczyniają się one do kwaśnych opadów, które niszczą przyrodę. Powodują też hałas, który niepokoi zwierzęta i może przyczynić się do zmiany ich zachowań.
  • Pożary – Dużym problemem nadmorskiego kraju są także pożary. Do atmosfery dostaje się znaczna ilość dwutlenku węgla, która wraz z wiatrem zaczyna się rozprzestrzeniać. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest również całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, które są odpowiedzialne za wytwarzanie tlenu

Pożar lasu

Jak się chronić?

W dzisiejszych czasach świadomość tego, jak smog wpływa na zdrowie, jest dzisiaj wyraźnie wyższa niż kilka lat temu. Wciąż jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że długotrwałe narażanie się na wdychanie pyłów mikroskopijnych pyłów PM2.5 czy PM10 naraża nas na wystąpienie poważnych chorób ze strony układów oddechowego, sercowo-naczyniowego czy nerwowego.  Przede wszystkim należy unikać przebywania na zewnątrz, gdy stężenie pyłów przekracza poziom uznany za względnie bezpieczny (aby w Polsce być na bieżąco, można zainstalować aplikację mobilną lub śledzić stronę GIOŚ)Noszenie masek antysmogowych w okresie wysokiego stężenia zanieczyszczeń.

Przeciwdziałanie

Najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania smogowi jest wprowadzenie i respektowanie przepisów zakazujących używania starych pieców niespełniających norm oraz spalania słabej jakości produktów węglowych. Pomóc może także zmiana codziennych nawyków jak ograniczenie jazdy samochodami czy unikanie palenia odpadów oraz podłączenie domków jednorodzinnych do sieci miejskiej, co wyeliminuje problem palenia w starych piecach.

Rowery