Smog to gęsta mgła zmieszana z dymem lub spalinami samochodowymi. Najczęściej pojawia się w wielkich miastach i na obszarach przemysłowych. Tworzą go takie zanieczyszczenia jak pyły i gazy. Szczególnie narażone na występowanie smogu są doliny. Które zanieczyszczenia są najbardziej szkodliwe? To zaadsorbowane na drobinkach pyłu PM2.5 dioksyny, furany i wielopierścieniowe węglowodory. Dodatkowym zagrożeniem są wysokie stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu (również rosną w warunkach inwersji temperatury).

Smog nad uprzemysłowionym miastem

Przyczyny występowania smogu w Polsce

  • Przemysł – Główną przyczyną smogu w Polsce jest przemysł, jest on odpowiedzialny za emisję 21,1% pyłów PM2,5. Główny problem stanowią zakłady petrochemiczne, huty metali, a także przemysł odzieżowy.
  • Transport drogowy – Transport drogowy wytwarza aż 10% pyłów PM2,5 obecnych w atmosferze. Pojazdy silnikowe wytwarzają sporo tlenków siarki i azotu, które mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Stężenie zanieczyszczeń komunikacyjnych osiąga najwyższe poziomy w dużych miast w pobliżu ruchliwych ulic. 
  • Rolnictwo – 2,1% pyłów PM2,5 trafia do atmosfery na skutek działania gospodarstw rolnych. Powodem jest stosowanie nawozów azotowych, prowadzącego do powstania jonów amonowych, które rozprzestrzeniają się na duże odległości. Łączą się one z zanieczyszczeniami pochodzącymi z innych źródeł, prowadząc do powstania pyłu zawieszonego.

Przyczyny występowania smogu w Grecji

  • Rolnictwo – Grecja słynie z zróżnicowanych warzyw, owoców i roślin, których produkcja zaczyna się od uprawy. Rosną one na nawozach naturalnych lub sztucznych, jednak to one przyczynia się do emisji amoniaku. 
  • Turystyka – Kraj ten ze względu na swoje walory ma rozwiniętą turystykę, która również wiążę się z problemami. Samochody, samoloty, autobusy, motocykle, wyciągi, ratraki, armatki śnieżne emitują szkodliwe związki. Przyczyniają się one do kwaśnych opadów, które niszczą przyrodę. Powodują też hałas, który niepokoi zwierzęta i może przyczynić się do zmiany ich zachowań.
  • Pożary – Dużym problemem nadmorskiego kraju są także pożary. Do atmosfery dostaje się znaczna ilość dwutlenku węgla, która wraz z wiatrem zaczyna się rozprzestrzeniać. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest również całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, które są odpowiedzialne za wytwarzanie tlenu

Pożar lasu

Jak się chronić?

W dzisiejszych czasach świadomość tego, jak smog wpływa na zdrowie, jest dzisiaj wyraźnie wyższa niż kilka lat temu. Wciąż jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że długotrwałe narażanie się na wdychanie pyłów mikroskopijnych pyłów PM2.5 czy PM10 naraża nas na wystąpienie poważnych chorób ze strony układów oddechowego, sercowo-naczyniowego czy nerwowego.  Przede wszystkim należy unikać przebywania na zewnątrz, gdy stężenie pyłów przekracza poziom uznany za względnie bezpieczny (aby w Polsce być na bieżąco, można zainstalować aplikację mobilną lub śledzić stronę GIOŚ)Noszenie masek antysmogowych w okresie wysokiego stężenia zanieczyszczeń.

Przeciwdziałanie

Najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania smogowi jest wprowadzenie i respektowanie przepisów zakazujących używania starych pieców niespełniających norm oraz spalania słabej jakości produktów węglowych. Pomóc może także zmiana codziennych nawyków jak ograniczenie jazdy samochodami czy unikanie palenia odpadów oraz podłączenie domków jednorodzinnych do sieci miejskiej, co wyeliminuje problem palenia w starych piecach.

Rowery